SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ WEB SİTESİ

Çifte Sultanlar

 

 

Çifte Sultanlar

 

Halkımız arasında yaygın olarak Çifte Sultanlar şeklinde tanınan, Hz. Keremeteyn -i Muhteremeyn, kaynakların çoğunda, Hz. Hüseyin Efendimizin kızları olarak geçmektedir. Bazı kitaplarda da, Zeynel Abidin Efendimizin kızları, yani Hz. Hüseyin’in torunları olduğu yazılmaktadır. Babaları hususundaki farklılıklar, isimlerinde de görülmektedir.Bu iki hanımdan birisinin adı, hemen hemen bütün kaynaklarda Fatıma olarak geçmekte, diğerininki ise Sükeyne, Zeynep ve Ümmü Gülsüm olarak kaydedilmektedir. Hz Hüseyin Efendimiz’in bu isimlerde kızları olduğu tarihen sabittir.

 

Bu mekânla ilgili, bir kısmının gerçek olması mümkün olmayan rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan en meşhur olanı şudur: Rivayete göre Çifte Sultanlar; Emevi zulmünden dolayı memleketlerini terk etmeye karar vermişler, İstanbul’u fethetmek üzere gelen ashab-ı kiram ile birlikte orduya hizmet ederek buraya gelip kabirlerinin bugünkü bulunduğu yerde ikamet etmişlerdir. Dönemin Rum tekfuru bu iki kardeşi, iki oğluna almak isteyip cevap vermeleri için kırk gün mühlet vermiş fakat Onlar bu işe razı olmamışlardır. Bu müddet zarfında ruhlarını kabzetmesi için Allah’a yakarmışlar ve bu duaları kabul olunmuş, neticede kırk gün sonunda vefat etmişler. Onlarla beraber bulunan Hz. Cabir bin Abdullah’ın eşi Daye Hatun tarafından gasl olunarak bugünkü türbelerinin bulunduğu yere defnedilmişlerdir.

 

Zaman içerisinde kabirleri kaybolan bu iki kız kardeşin mezarı, rivayete göre Sümbül Efendi Hazretleri tarafından keşfedilmiş, kendisi de vefat ettiğinde onların ayak uçlarına defnedilmesini vasiyet etmiştir. Bir diğer rivayete göre adı geçen sultanlar, asıl Kahire’de, Seyide Nefise yakınlarında medfundur. Ancak manevi işaretlerle burada kendileri için bir makam tesis edilmiştir.

İki çiçek bahçesi olan türbe Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılmış ve Abdülmecid döneminde tezhip olunmuştur.